© 2016
WYSIWYG Web Builder
Historijat osnovne škole «Klokotnica»

Narodna osnovna škola u Klokotnici otvorena je 1932. godine, a izgradnja školske zgrade finansirana je iz državnog budžeta i prilozima mještana. U prvi razred upisivani su učenici različitog uzrasta, neki i sa 14 do 15 godina.

Do školske 1961./62. godine škola Klokotnica djeluje kao samostalna vaspitno-obrazovna ustanova, a od 1961. godine djeluje u jedinstvenoj školi „Simo Lukić“. Zbog nedostatka učioničkog prostora rad u školi se odvijao u tri smjene, tako da su mještani, uz pomoć raznih fondova kao i vlastitim radom, izgradili novu školsku zgradu, u kojoj je počela nastava u školskoj 1973./74. godini.

Svečano otvaranje nove škole u Klokotnici organizovano je 23.08.1973. godine.Na Zboru radnih ljudi u školi u Klokotnici pokrenuta je incijativa izdvajanja područne škole Klokotnica iz sastava Osnovne škole „Simo Lukić“ Brijesnica u samostalnu osnovnu organizaciju udruženog rada. Podstrek za izdvajanje pokrenuli su učitelji i nastavnici ove škole, međutim bez uspjeha, jer je na Zboru izglasano protivljenje ovoj incijativi.

Opštinska komisija je 11.06.1991. godine izvršila pregled osnovne škole „Klokotnica“, te je donijela konačnu odluku o transformisanju, preobražavanju ove škole kao područne osmogodišnje škole u OOUR Osnovna škola „Klokotnica“. Prema prihvaćenom prijedlogu u školi je raspoređeno 8 nastavnika razredne nastave i 13 predmetne nastave.

Na osnovu odluke Skupštine opštine Doboj 11.07.1991. godine Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i fizičku kulturu donosi rješenje da je Osnovna škola „Klokotnica“ javna ustanova, koja je kao prva od javnih ustanova u BiH upisana u o odgovarajući registar.

Razdoblje od školske 1961./62. do 1991./92. godine u kome se osnovna škola «Klokotnica» nalazila u sastavu osnovne škole «Simo Lukić» Brijesnica je period značajnih promjena za osnovnu školu «Klokotnica» :
•Iz četverogodišnje škola prelazi u osmogodišnju,
•Broj nastavnog kadra se povećava,
•Škola dobiva neophodan prostor za izvođenje nastave
•Preuređenje sportskog poligona
•Područna osmogodišnja škola dobiva status Javne Ustanove.
JU OŠ „Klokotnica“  ima dvije područne škole. Prva područne škola je na Doliću - „Zelena škola“, a druga je izgrađena u Stanić Rijeci zajedno sa objektom ambulante.